Copyright © 2010 Webbmaster: Christer Andersson webbmaster@logenfingal.se All Rights Reserved

Logearbetet i FGDO

I grova drag kan en logekväll se ut så här:

Bröderna samlas i ett förrum i god tid före mötet för för att hälsa och för att odla sociala kontakter.

Det egentliga logemötet startar då Bröderna under Marskalkens ledning tågar in till det rituella mötet, det sk. arbetsmötet. Här vidtar kvällens ceremoniella och rituella del som följer ordens statuter och ritualer med syftet att Bröderna skall lära känna livet och sig själva, samt att odla sin andliga och kulturella utveckling.

Kvällen avslutas med en Broderlig samvaro där bröderna intar en måltid. Utöver mat och dryck arrangeras oftast någon form av underhållning, föredrag , temakväll etc. med den enkla målsättningen att främja samvaron mellan Bröderna och att Bröderna skall lära känna varandra.Här brukar vi också njuta av sång och musik framförd av våra musikaliska bröder

Två gånger per år bjuder vi dessutom in våra damer att delta i samvaron under Brödramåltiden.

Så här klär vi oss:

F.G.D.O

 Logen Fingal

Hörby

Fingals namnförklaring:

Känd också som Vite Finn, hjälte i den gaeliska hjältediktningen. Fingal hade övernaturligt påbrå och hans mor lämnade honom till en kvinnlig druid, som uppfostrade honom sorgfälligt, inte minst i skaldekonsten. Finn = vit, gal = främling var keltemas namn på vikingarna.

• Vad kostar det ? »

Olika frågor

För att ge logemötena den seriösa prägel som krävs rekommenderas en viss form av klädsel. Under vanliga logemöten bär vi mörk kostym, för att undvika modetrender. Till detta bär vi helst Ordens slips.

Vid högtidliga möten ex. gradgivningsmöten och storlogemöten bär vi frack med svart väst för att ge desssa möten en högtidligare prägel.

Logekvällarna kan ha olika inriktningar, från vanliga möten till högtidsmöten och gradgivning.