Copyright © 2010 Webbmaster: Christer Andersson webbmaster@logenfingal.se All Rights Reserved

F.G.D.O

Vad innebär det att vara medlem i FGDO

A tt ingå i ett världsomspännande Brödraskap. Oavsett var i världen du besöker en Druid-loge blir du alltid välkomnad som en Broder.


Druidismen är ett etiskt tänkande som grundar sig på respekten för varje människas inneboende värde.

A tt genom Druid Orden förverkliga sin målsättning om oavlåtligt arbete för att bli bättre som människor, bli bättre som medmänniskor

E n medlem i Druid Orden blir aldrig inom Orden ställd inför krav som kan strida mot hans plikter som medborgare eller hans värdighet som människa.

I  nom Orden är överläggningar i politiska och religösa frågor strängt förbjudna.

E tt medlemskap ska inte medföra några risker att utsättas för Bröders själviska och ekonomiska intressen.

D ruid Orden är uppbyggd med grader. Varje gradgivning innebär en högtidlig ceremoni med symbolisk-etisk innebörd. Druid Orden begär av sina medlemmar tysthetslöfte kring dessa ceremonier.

A lla verksamma loger och sällskap leds av valda funktionärer som sorterar under regionala organ och Svenska Riksstorlogen.

 Logen Fingal

Hörby

Fingals namnförklaring:

Känd också som Vite Finn, hjälte i den gaeliska hjältediktningen. Fingal hade övernaturligt påbrå och hans mor lämnade honom till en kvinnlig druid, som uppfostrade honom sorgfälligt, inte minst i skaldekonsten. Finn = vit, gal = främling var keltemas namn på vikingarna.

• Vad kostar det ? »

Olika frågor