Fingaldamerna


Välkommen till

Fingal Damerna

i Hörby

Bästa ”Fingaldamer"!


Anmälan om deltagande: senast den 18 November till:


Det är vi som tar emot anmälan:


Linda Altenstam ekonomi@boaltenstamab.se

mobilnr: 070 689 29 20

Anki Lindblad      anki@lindblads.net

mobilnr: 070-9994205