Historik

Copyright © 2010 Webbmaster: Christer Andersson webbmaster@logenfingal.se All Rights Reserved

Förenade Gamla Druid Orden, lite historik

Ordensväsendet är av gammalt datum och det fanns många förebilder när Druidorden instiftades i London 1781. Vid denna tid upplevde England en orolig tid, inte minst socialt, och det anses vara den troligaste orsaken till att Druidorden bildades.

Grundaren, Henry Hurle, tog initiativet att samla ett antal goda vänner på The Kings Arms Tavern i nuvarande Soho i London för att bilda ett brödrasamfund, där god moral och etiska värden skulle sättas i högsätet.

Huset finns fortfarande kvar på Poland Street och en inskription på fasaden minner om grundandet.

Idén att låta de gamla Druiderna bilda förebild för den nybildade sammanslutningen måste ses i ljuset av det nyvaknade intresset för kelterna och deras prästerskap druiderna som blommade upp under slutet av 1600-talet i England och som också sammanflätades med de hjältremodiga sägnerna omkring kung Artur.

Kelternas sägenomspunna storhetstid inträffade före Kristi födelse och det var naturligtvis lätt att i det avlägsna historiska perspektivet se dem i ett förhärligande skimmer. Druiderna hade i denna idealiserade bild en särställning och tillskrevs egenskaper av rättrådighet, klokhet och hög moral. Det låg alltså nära till hands att låta dessa druider bli förebild i en demoraliserad omvärld.

Efter etablerandet år 1781 i England spred sig Druid-Orden till Nordamerika 1821 och till Australien 1851. I Amerika kom många tyska immigranter att engagera sig i Orden och tillbaka till Europa kom Druid-Orden med återvändande tyskar 1872.

Från Tyskland var steget till Sverige inte långt och 1904 bildades den första svenska logen i Malmö, Ad Astra. Med Malmö som utgångspunkt har sedan Orden spritt sig över landet och har idag sammanlagt 66 loger från Trelleborg i söder till Kiruna i norr, med omkring 5000 medlemmar.

Känd också som Vite Finn, hjälte i den gaeliska hjältediktningen. Fingal hade övernaturligt påbrå och hans mor lämnade honom till en kvinnlig druid, som uppfostrade honom sorgfälligt, inte minst i skaldekonsten. Finn = vit, gal = främling var keltemas namn på vikingarna.

F.G.D.O

 Logen Fingal

Hörby

Fingals namnförklaring:

Känd också som Vite Finn, hjälte i den gaeliska hjältediktningen. Fingal hade övernaturligt påbrå och hans mor lämnade honom till en kvinnlig druid, som uppfostrade honom sorgfälligt, inte minst i skaldekonsten. Finn = vit, gal = främling var keltemas namn på vikingarna.