Hur blir man medlem?

Hur blir man medlem i FGDO ?

Ansökan om medlemskap i en Druidloge kan endast ske efter rekommendation från två Bröder. Om ansökan godkännes och kandidaten blir medlem i logen blir de två förslagsställarna automatiskt den nye Broderns faddrar. Fadderskapet kan vara livet ut men varar normalt bara tills att den nye Brodern har kommit in i gemenskapen och står på egna ben i logen.

Druid Orden kräver av en medlem:


Att han åtnjuter medborgerlig aktning.

Att han är minst 21 år.

Att han har en självständig ekonomisk ställning.

Att han skall vara medveten om kostnadsbilden inom Orden.

Att han skall vara rekommenderad av två Bröder, varav den ene måste inneha lägst Druid grad.

F.G.D.O

Logen Fingal

Hörby


Fingals namnförklaring


Känd också som Vite Finn, hjälte i den gaeliska hjältediktningen. Fingal hade övernaturligt påbrå och hans mor lämnade honom till en kvinnlig druid, som uppfostrade honom sorgfälligt, inte minst i skaldekonsten. Finn = vit, gal = främling var keltemas namn på vikingarna.