Kontakt

Välkommen till Logen Fingal i Hörby

Logen Fingal är en loge i Förenade Gamla Druid Orden, ett ordenssällskap med rötter i 1700-talets England.

Vår ideella målsättning är att verka för människans andliga och kulturella utveckling.


Logen kräver av en Broder att han rätta sig efter normala moralbegrepp och sedliga grundsatser.


Som Bröder skall vi bindas samman av broderskäleken. Logens viktigaste uppgift är att ständigt uppmana


oss att arbeta med oss själva, bli bättre som människor, bli bättre som medmänniskor.


Är du intresserad av medlemskap inom FGDO i Hörby, kontakta gärna:Eve Roth Mobil: 0732-08 08 40 Mail: aa@logenfingal.se


Jörgen Ständig Mobil: 0709-88 92 29  Mail: ma@logenfingal.se


Mikael Kess  Mobil: 0703-92 29 11 Mail: tjoa@logenfingal.se


För information om närmaste Druid loge, besök gärna Druid Ordens hemsida eller skicka ett e-mail till: Förenade Gamla Druid Orden
F.G.D.O

Logen Fingal

Hörby
Fingals namnförklaring:

Känd också som Vite Finn, hjälte i den gaeliska hjältediktningen. Fingal hade övernaturligt påbrå och hans mor lämnade honom till en kvinnlig druid, som uppfostrade honom sorgfälligt, inte minst i skaldekonsten. Finn = vit, gal = främling var keltemas namn på vikingarna.