Motesdagar_2023-2024

Arbetsordning för Logen Fingal av FGDO

2023 - 2024

mötesdagar:


Datum          Aktivitet                                                      Frack     Övrigt


                          


2023-01-10   Bard, Eubat   

2023-01-17   OÄ-Möte                                                   

2023-01-24   Eubat

2023-02-07   Druid, Eubat

2023-02-10   BardGradGivning                                            X       Stonhenge

2023-02-21   Eubat Reception                                             X

2023-03-07   Eubat

2023-03-21   DruidGradGivning                                         X

2023-04-04   Eubat                                                                X       Stjärnteckenutdelning

2023-04-16   StorLoge-möte                                                 X       Trelleborg
F.G.D.O

Logen Fingal

Hörby

Fingals namnförklaring:

Känd också som Vite Finn, hjälte i den gaeliska hjältediktningen. Fingal hade övernaturligt påbrå och hans mor lämnade honom till en kvinnlig druid, som uppfostrade honom sorgfälligt, inte minst i skaldekonsten. Finn = vit, gal = främling var keltemas namn på vikingarna.