Svenska Druid-Orden

Copyright © 2010 Webbmaster: Christer Andersson webbmaster@logenfingal.se All Rights Reserved

Ordensväsendet är av gammalt datum och det fanns många förebilder när Druidorden instiftades i London 1781. Vid denna tid upplevde England en orolig tid, inte minst socialt, och det anses vara den troligaste orsaken till att Druidorden hade i denna idealiserade bild en särställning och tillskrevs egenskaper av rättrådighet, klokhet och hög moral. Det låg alltså nära till hands att låta dessa druider bli förebild i en demoraliserad omvärld.

Efter etablerandet år 1781 i England spred sig Druid-Orden till Nordamerika 1821 och till Australien 1851. I Amerika kom många tyska immigranter att engagera sig i Orden och tillbaka till Europa kom Druid-Orden med återvändande tyskar 1872.

Från Tyskland var steget till Sverige inte långt och 1904 bildades den första svenska logen i Malmö, Ad Astra. Med Malmö som utgångspunkt har sedan Orden spritt sig över landet och har idag sammanlagt 66 loger från Trelleborg i söder till Kiruna i norr, med omkring 5000 medlemm

Förenade Gamla Druid Orden, lite historik

Svenska Druid-Orden

Grunden för dagens Druid-Orden lades 1781 i London. Den som anses som initiativtagare; Henry Hurle samlade några likasinnade vänner på värdshuset ”The King’s Arms” och bildade Druid-Orden. Ordens innehåll blev att stå över politiska och religiösa konflikter i en orolig tid och istället träffas i vänskaplig samvaro. Brodersinne, välgörenhet och sedlighet kom att utgöra ledstjärnor för medlemmarna. Förebilden blev kelternas druider, som man ansåg hade visheten att kunna förklara människans livsmål. De forndruidiska uttrycksmedlen blev förebild för Ordens ritualer, men målsättningen i den nutida utformningen blev att befrämja vänskapen mellan bröder.

Situationen och behoven då kan anses vara desamma idag och budskapet lever vidare i loger runt om i världen och i Sverige genom Svenska Druid-Orden. Druidlogen är en träffpunkt för vänskap, glädje och broderskap. Genom gemenskapen och budskapen arbetar vi med oss själva för att bli bättre människor och medmänniskor. Den personliga utvecklingen ger samhörighet och trygghet som ökar i värde med tiden. Traditioner och rutiner i form av ritualer känns igen från gång till gång och får en broder att känna sig omsluten av värme och trygghet.

Före och efter de stilfulla ritualerna i Lunden, som vi kallar vår möteslokal, umgås bröderna i glad och trevlig samvaro, som får vardagens bekymmer att kännas avlägsna.

Man kan säga att Druid-Orden är ett sällskap med hemligheter, inte ett hemligt sällskap.

F.G.D.O

 Logen Fingal

Hörby

Fingals namnförklaring:

Känd också som Vite Finn, hjälte i den gaeliska hjältediktningen. Fingal hade övernaturligt påbrå och hans mor lämnade honom till en kvinnlig druid, som uppfostrade honom sorgfälligt, inte minst i skaldekonsten. Finn = vit, gal = främling var keltemas namn på vikingarna.