Logen Fingals ämbetsmän 2022-24

Logen Fingals ämbetsmän för 2022 - 2024


Stående fr.v. Christian Andersson,  Magnus Åkesson, Kenneth Lindholm, Bengt Lindblad, Stefan Jepson, Bengt Ekstrand.


              Sittande  fr.v. Bertil Andersson, Mikael Kess, Eve Roth, Jörgen Ständig, Jörgen Stenbeck.


Foto: Gert Nilsson           
F.G.D.O

Logen Fingal

Hörby

Fingals namnförklaring:

Känd också som Vite Finn, hjälte i den gaeliska hjältediktningen. Fingal hade övernaturligt påbrå och hans mor lämnade honom till en kvinnlig druid, som uppfostrade honom sorgfälligt, inte minst i skaldekonsten. Finn = vit, gal = främling var keltemas namn på vikingarna.