Logen Fingals ämbetsmän 2020-22

Logen nr 29 Fingals ämbetsmän

Logen Fingals ämbetsmän för 2020 - 2022


Stående fr.v. Iv Joakim Andersson,  Lv Bengt indblad, Yv Per Åkesson, M Lars Strand, Org Bengt Ekstrand,  Ark Tomas Green.


              Sittande  fr.v. Skm Eve Roth, MÄ Jörgen Ständig, ÄÄ  Mikael Kees, TjOÄ Christer Lindblad, Skr Jörgen Stenbeck


Foto: Gert Nilsson           Ämbestmän


F.G.D.O

Logen Fingal

Hörby

Fingals namnförklaring:

Känd också som Vite Finn, hjälte i den gaeliska hjältediktningen. Fingal hade övernaturligt påbrå och hans mor lämnade honom till en kvinnlig druid, som uppfostrade honom sorgfälligt, inte minst i skaldekonsten. Finn = vit, gal = främling var keltemas namn på vikingarna.